Generalforsamling 30. august - 2 september. Oslo 2018